Connect with us

Subscribe

Nacionalni parkovi

Direktor Nacionalnih parkova najavljuje: I Biogradska gora će biti na listi UNESCO-a

Zaštićena područja su blago Crne Gore i sve više interesuju strane i domaće turiste. Posjeta i prihodi su u kontinuiranom porastu. Očuvanje prirode i zaštita životne sredine je danas u fokusu ključnih izazova savremenog svijeta – kazao je Klica

Interesovanje za vrijednosti zaštićenih područja i aktivan odmor u prirodi raste u kontinuitetu. To doprinosi i povećanju broja posjetilaca Nacionalnih parkova Crne Gore, kao i porastu prihoda, koji su u posljednje dvije godine uvećani za više od 40 odsto.

Svaki nacionalni park je specifičan i karakteriše ga posebna prirodna i kulturna baština. Potvrda njihove očuvanosti je i međunarodna zaštita koju pojedini parkovi uživaju: NP Durmitor pripada Uneskovoj Svjetskoj baštini, NP Skadarsko jezero je međunarodno Ramsar stanište, a kako je kazao Pobjedi direktor JPNPCG Elvir Klica, u toku je proces serijske Unesko nominacije bukovih šuma NP Biogradska gora sa drugim evropskim bukovim prašumama.

Očuvanost

– Veoma važan pokazatelj očuvanosti nacionalnih parkova ogleda se i u činjenici da se naši NP prepoznaju kao buduća Natura 2000 staništa – kazao je Klica.

Što se tiče posjete, navodi da je tokom 2018. godine, pet parkova posjetilo 450.000 turista, dok je 2019. godine, zaštićena područja na ukupnom nivou posjetilo više od 590.000 posjetilaca. To je za 140.000 posjetilaca više, a u procentima, preko 32 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

– Iz godine u godinu raste interes stranih i domaćih posjetilaca za zaštićena prirodna područja, kao što su nacionalni parkovi. Zato veliki potencijal leži upravo u prirodnim resursima i lokacijama u Crnoj Gori. Za veći broj posjetilaca u Nacionalnim parkovima zaslužne su politike i aktivnosti Vlade, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalna turistička organizacija, lokalne turističke organizacije, agencije, preduzetnici, civilni sektor i lokalne zajednice koje gravitiraju parkovima – ističe Klica.

Trude se, kako dodaje, da budu faktor razvoja i podrška kako lokalnoj zajednici, tako i lokalnim turističkim organizacijama koje gravitiraju području nacionalnih parkova, organizaciono i stručno, kroz pomoć pri izradi sajtova, reklamnih kampanja i prezentacija, kao i organizovanju raznih manifestacija i događaja. Nakon praznika će, ističe Klica, konkretno prezentovati javnosti korake i rezultate tih aktivnosti.

– Očuvanje kulturnih dobara u okviru zaštićenih područja veoma je važno. Mislim da njihovom valorizacijom možemo pomoći održavanje i zaštitu objekata, a ponudu u okviru nacionalnih parkova podići na još viši nivo. Svakodnevno radimo na unapređivanju postojeće infrastrukture, ali i kreiranju nove. Trudimo se da školskoj i studentskoj omladini približimo značaj zaštićenih područja i njihovog očuvanja – poručuje Klica.

Pored prihoda, koji su značajno veći, naglašava da su dali mnogo pogodnosti za posjetioce.

– Omogućili smo da ulazak u nacionalni park ne plaćaju djeca do 12 godina, organizovane grupe studenata biologije (PMF Crne Gore) i geografije (Filozofski fakultet Crne Gore), istraživači, eksperti, predstavnici diplomatskog kora, NTO, lica sa invaliditetom i novinari. Novina je i uvođenje godišnje ulaznice za svih pet nacionalnih parkova, koja podrazumijeva neograničen broj posjeta – kazao je Klica.

On podsjeća da se naknada za ulazak u nacionalne parkove, posjetu centrima za posjetioce i edukativnim stazama umanjuje za 50 odsto za organizovane i unaprijed najvljene grupe učenika, studenata, penzionera, sindikalnih organizacija, planinarskih udruženja.

Upravljanje nacionalnim parkovima, njihovim najznačajnijim vrijednostima, uz upravljanje biodiverzitetom ulcinjske solane i botaničkom baštom Dulovine je, kako kaže naš sagovornik, izazov ne samo na nivou javnog preduzeća, već i na nacionalnom.

– JPNPCG intenzivno učestvuje i u promociji i prezentaciji turističke ponude NPCG širom svijeta, što smatram veoma bitnim jer imamo šta da pokažemo. Pored ostalih vrijednosti i zaštićena područja su blago Crne Gore. Očuvanje prirode i zaštita životne sredine je danas u fokusu ključnih izazova savremenog svijeta, ali i obaveza naše države u kontekstu otvaranja Poglavlja 27 – ističe Klica.

On podsjeća da je JPNPCG sa pet organizacionih jedinica, postojećim ljudskim, materijalnim i tehničkim kapacitetima, realizovalo najveći broj planskih i programskih aktivnosti tokom 2019. godine, što je rezultiralo da preduzeće obara sve rekorde u mnogim segmentima poslovanja od svog, na što su posebno ponosni.

– Ciljevi su da i u narednom periodu budemo što bliži evropskim standardima. Zašto ne reći i da ti standardi budu pravilo od koga se više neće, ali i ne može odstupati. Poslovanje JPNPCG je izuzetno kompleksno i obimno, ali glavni prioritet u okviru preduzeća je zaštita prirode – kazao je Klica.

On napominje da svakodnevno rade analizu zaposlenih na najosjetljivijim dužnostima i zadacima.

– Zaposlene koji odgovorno i savjesno vrše svoja zaduženja nagrađujemo, dok oni, manje savjesni, ustupaju mjesto onima koji zaista žele doprinijeti očuvanju prirodnih vrijednosti koje su nam povjerene. Vrlo nam je bitan i rad timova koji se bave naučnim i stručnim radom u cilju stvaranja povoljnih uslova za održavanje i razvoj biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica – kaže Klica.

Što se tiče problema preduzeća, naš sagovornik ističe da su to bili evidencija i naplata ulaznica, ali da je to već prošlost, jer sada u realnom vremenu imaju tačan broj posjetilaca u svakom NP.

– Softver koji smo izradili takođe omogućava analizu podataka o turistima i destinacijama sa kojih dolaze, a to nam pomaže da znamo kojim tržištima treba da se posvetimo i u kojoj mjeri. Unaprijedili smo saradnju i sa agencijama koje dovode turiste, a korišćenjem softvera i njima olakšali da imaju precizne podake onlajn – kazao je Klica.

Radi unapređivanja rada Službi zaštite obezbijedili su bolje uslove za rad nadzornika, kako bi efikasno suzbili nelegalne aktivnosti na prostorima parkova. Uspostavili smo dvadesetčetvoročasovni monitoring i otvorili kol centar.

– Tako smo unaprijedili kontrolu svih nelegalnih aktivnosti u nacionalnim parkovima i omogućili građanima da na jednostavan i brz način dobiju informacije o turističkoj ponudi ili podnesu prijave o eventualnim nezakonitim aktivnostima, što mogu učiniti i preko android alikacije nacionalih parkova koja je jedinstvena i dizajnirana tako da osim prijave problema, sadrži puno interesantnih informacija za posjetioce – objašnjava Klica.

Stepen tolerancije u odnosu na nedozvoljene radnje u parkovima biće, kaže, nulti.

– Bolja organizacija prilikom kontrole prodaje ulaznica je rezultirala da za posljednje dvije godine imamo rast od 130 odsto, ali problem prije svega krivolova na Skadarskom jezeru, evidentiran je kao najveći i svakodnevno sužavamo krug za sve one koji se bave tom nedozvoljenom aktivnošću. Bilo koja radnja koja nije po zakonima, kako krivolovaca, tako i zaposlenih u NP, biće sankcionisana – kazao je Klica.

Kada je u pitanju nelegalna sječa i nedozvoljeno korišćenje šumskog bogatstva, veliku zahvalnost u sankcionisanju nesavjesnih pojedinaca duguju civilnom sektoru.

– Ukazali su nam na problem u NP Prokletije prije dvije godine, nakon čega smo sve aktivnosti obustavili, a ono što je na fonu političkih konotacija ili netačnih informacija, ne prihvatamo kao problem u radu naših službi. To kažem jer svaki podatak vezan za rad nacionalnih parkova u svakom momentu možete provjeriti kod mene. Otvoreni smo za saradnju, što dokazuju brojni potpisani sporazumi o saradnji, kako sa NVO, tako i institucijama, sve u cilju očuvanja prirodnog bogatstva i napredovanja JPNPCG – kazao je Klica.

Planovi

Programima upravljanja za NPCG za ovu godinu, koja je ujedno završna godina petogodišnjih Planova upravljanja, predložene su brojne aktivnosti radi zaštite biodiverziteta.

– Izdvojio bih iniciranje izrade glavnog projekta zaštite Biogradskog jezera u saradnji sa nadležnim institucijama i već spomenutu završnu fazu pripreme za nominaciju NP Biogradska gora za listu Svjetske prirodne i kulturne baštine Uneska u okviru serijske nominacije evropskih bukovih šuma. Na taj način bi, završetkom procesa nominacije kojim koordiniraju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo kulture i Nacionalni parkovi Crne Gore, naša zemlja dobila još jedno Uneskom zaštićeno područje – kaže Klica.

Pored zaštite i očuvanja, monitoringa rijetkih, konzervacije zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i staništa, NPCG će, najavljuje, realizovati i niz aktivnosti u cilju unapređivanja infrastrukture, kao što su poslovi adaptacije i rekonstrukcije postojećih objekata poput planinarskog doma Škrka u NP Durmitor, izradu parkinga, kako bi projekat turističkih vozova bio kompletan u NP Biogradska gora ili vojnih karaula radi uspostavljanja centra za posjetioce u NP Prokletije.

– U planu za ovu godinu je i unapređivanje postojećih turističkih sadržaja, uređenje i opremanje polazišta za raftere, kontrolnih punktova, vidikovaca, edukativnih i pješačkih staza, uspostavljanje nedostajućih parking prostora, renoviranje upravnih zgrada NP Durmitor i NP Lovćen, izrada projektne dokumentacije i izgradnja pontona na Vranjini, uklanjanje postojećeg i nabavka i ugradnja novog kolektora u NP Skadarsko jezero u cilju prerade otpadnih voda upravne zgrade Parka i drugih objekata, postavljanje mobilijara, info-tabli, smjerokaza, te organizovanje niza planinarskih pohoda u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i planinarskim klubovima, formiranje tematskih staza, organizovanje, kao i podrška svim manifestacijama – kazao je Klica.

U toku je, kako je kazao na kraju naš sagovornik, priprema promocije NPCG na sajmovima turizma u Štutgartu, Beču i Ljubljani, te učešća na EXPO DUBAI, kao i intenziviranje aktivnosti sa NP Švarcvald i potpisivanje povelja o bratimljenju sa više nacionalnih parkova u regionu. Nada KOVAČEVIĆ

Ispunili sve preporuke DRI

Kako je istakao Klica, posluju domaćinski i JPNPCG je sada zdravo i finansijski stabilno preduzeće. Ispunili su sve preporuke DRI iz 2015. godine i drugih eksternih revizija.

– Instrukcije su nam pomogle da uspostavimo kriterijume poslovanja koji su rezultirali pozitivnim revizorskim izvještajima u posljednje dvije godine. Plaćeno je više od 400.000 eura poreza i doprinosa, na osnovu reprograma i drugih obaveza iz ranijeg perioda. Više od 600.000 eura, protekle dvije godine uloženo je u osnovna sredstva i razvoj turističke infrastrukture, konitinuirano nabavljamo materijalno-tehnička sredstava i unapređujemo uslove za rad Službi fizičke zaštite – kazao je Klica.

boks: Za sanaciju nasipa na Solani milion eura

Odlukom Vlade Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore povjereno je upravljanje prostorom ulcinjske Solane u cilju zaštite biodiverziteta od 2015. godine.

– Najveći izazov predstavlja upravljanje vodenim režimom na solanskim bazenima koji zavisi od rada pumpnih postrojenja. Ne manji izazov je stalna kontrola nivoa vode koji obezbjeđuju ekološke uslove za boravak vodenih ptica u svakom godišnjem aspektu. Velika pažnja je bila poklonjena sanaciji oštećenih i izgradnji novih nasipa koji su u prethodnom periodu potpuno uništeni, zbog čega smo za narednu godinu kao savjestan upravljač inicirali da se u okviru kapitalnog budžeta predvidi milion eura za sanaciju nasipa, shodno Studiji zaštite Solane. Takođe se sprovodi i zaštita prostora Solane od fizičkog zagađenja i organizuje zaštita imovine AD „Bajo Sekulić“ – kazao je Klica.

Nacionalni parkovi Crne Gore od samog početka na godišnjem nivou izrađuju programe upravljanja koji sadrže strateške ciljeve koji omogućavaju očuvanje svih komponenti biodiverziteta i čine prostor i ekosistem Solane jedinstvenim.

– To podrazumijeva praćenja stanja ornitofaune na Ulcinjskoj solani, zaštitu halofitne flore i vegetacije, monitoring sisara i niz drugih aktivnosti, tako da ponosno možemo reći da smo našim aktivnostima doprinijeli da se ovaj prostor proglasi parkom prirode i uvrsti na Ramsar listu močvarnih staništa – kazao je Klica. 

Izvor: pobjeda.me / Nada Đurđevac

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Copyright � 2019. Portal Press � Zabranjeno korišćenje bilo kog sadržaja ili slika bez pisane dozvole

Connect
Dobijajte najnovije vijesti na mail